Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Biskupice

19 września 2008 roku Sąd Rejonowy w Opolu VII Wydział KRS zarejestrował Stowarzyszenie Rozwoju Sołectwa Biskupice.

Zarząd Stowarzyszenia Rozwoju Sołectwa Biskupice reprezentują:
- Bakalarczyk Jerzy
- Stefan Rudolf
- Kowalska Katarzyna
- Sofińska Urszula
- Sokołowski Mariusz

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:
- Błaszczok Gerard
- Dankowiak Zofia
- Krawczyk Leon
- Pielorz Joanna
- Topolski Grzegorz

Uchwałą zebrania wiejskiego, z dn. 14.11.2007 r., Sołectwo Biskupice przystąpiło do programu "Odnowy Wsi". Do Przewodniczącej Rady Gminy w Radłowie złożony został wniosek o wprowadzenie do porządku obrad Sesji Rady Gminy woli przystąpienia Sołectwa Biskupice do programu "Odnowy Wsi". Uchwałą Rady Gminy Nr 59/XI/2007 z dn. 28.11.2007 r., nasze Sołectwo zostało zgłoszone do w/w programu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w Opolu.

Liderem Grupy Odnowy Sołectwa została Halina Mielczarek.
A członkami:
- Zofia Dankowiak
- Marek Lotz
- Sylwia Pawelec
- Hildegarda Stefan.

Głównym celem Odnowy Sołectwa było i jest zaangażowanie społeczności lokalnej, która przejmuje m.in. odpowiedzialność za swoją przyszłość we własne ręce przy wsparciu finansowo-rzeczowym gminy oraz regionu i w oparciu o określony plan działań.
Pierwszym naszym projektem, który zaczęliśmy realizować jest adaptacja pomieszczeń w budynku byłej szkoły. W naszych planach jest:
- urządzenie świetlicy młodzieżowej (klubokawiarni),
- przygotowanie pomieszczenia na salę konferencyjno-szkoleniową (z kompletnym wyposażeniem),
- stworzenie "izby pamięci",
- dostosowanie pomieszczenia na siłownię dla młodzieży,
- przygotowanie pomieszczeń na bibliotekę.
W planach naszych jest również zagospodarowanie boisk szkolnych wraz z ich oświetleniem, urządzenie miejsc parkingowych, adaptacja pomieszczeń gospodarczych na cele magazynowe oraz zagospodarowanie terenu przy stawie przeciwpożarowym w celu upiększenia naszej miejscowości.